ANBI

Stichting MAX heeft sinds 2011 de ANBI status van de Belastingdienst. De afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en wordt toegekend aan organisaties die zich met minimaal 90% van de activiteiten inzetten voor het algemeen nut.

Naast enkele fiscale voordelen voor de organisatie kunnen donateurs ook een voordeel halen uit deze status. Donateurs mogen namelijk hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Jaarverslag

Het meest recente jaarverslag over de activiteiten (2016) is hier te downloaden. Het financiële jaarverslag kunnen belanghebbenden opvragen via info@stichting-max.nl

RSIN/fiscaal nummer

De ANBI status van Stichting MAX is geregistreerd onder nummer 818984752

Beloningsbeleid

Alle aan Stichting MAX verbonden personen zijn vrijwilligers. Zij ontvangen derhalve geen vergoeding voor hun werkzaamheden behoudens de daadwerkelijk gemaakte onkosten, welke na voorafgaand overleg vergoed worden.