ANBI

Stichting MAX heeft sinds 2011 de ANBI status van de Belastingdienst. De afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en wordt toegekend aan organisaties die zich met minimaal 90% van de activiteiten inzetten voor het algemeen nut.

Naast enkele fiscale voordelen voor de organisatie kunnen donateurs ook een voordeel halen uit deze status. Donateurs mogen namelijk hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Jaarverslag

Het meest recente jaarverslag over de activiteiten (2017) is hier te downloaden.

De financiële verantwoording is hier te downloaden

RSIN/fiscaal nummer

De ANBI status van Stichting MAX is geregistreerd onder nummer 818984752

Contactgegevens

Stichting MAX
Olympiaweg 2a
2406 LG  Alphen aan den Rijn
0172-498644
info@stichting-max.nl

Doelstelling

Stichting MAX wil tieners en jongeren mogelijkheden bieden voor ontspanning, vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling en vrijwilligerswerk. Daarnaast merken wij ook dat we voor onze jonge bezoekers en vrijwilligers vaak fungeren als een sociaal vangnet. In de komende jaren wil Stichting MAX haar activiteiten verder uitbreiden en streven wij naar een groter verzorgingsgebied en een bredere doelgroep.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het beleidsplan 2016-2019 beschrijft de volgende doelen op hoofdlijnen:

  • Een zo hoog mogelijke bezettingsgraad realiseren in Tienercentrum MAX met een zo uitgebreid mogelijk activiteitenprogramma
  • Staat van de panden verbeteren, alles moet veilig en werkbaar zijn en er daarnaast ook goed uitzien.
  • The Cube moet weer een goed lopend jongerencentrum worden met een flink activiteitenaanbod voor de totale Boskoopse jongerenpopulatie.

Bestuur

Het bestuur van Stichting MAX bestaat op dit moment uit de volgende personen en functies:

Voorzitter | A.S.W. de Nie

Secretaris | vacature

Penningmeester | K. van Dam

Algemeen lid | J.B. de Nie

Beloningsbeleid

Alle aan Stichting MAX verbonden personen zijn vrijwilligers. Zij ontvangen derhalve geen vergoeding voor hun werkzaamheden behoudens de daadwerkelijk gemaakte onkosten, welke na voorafgaand overleg vergoed worden.