Informatie

Historie
In het jaar 1989 verhuisde jongerencentrum MADONNA van de oude boerderij aan de Prins Hendrikstraat naar het nieuwe gebouw aan de Olympiaweg 2A op Sportpark De Bijlen. Toen in 1999 het centrum door de gemeente werd gesloten ontstond het idee voor een tienercentrum voor tieners van 12 t/m 17 jaar. In het jaar 2000 opende Tienercentrum MAX haar deuren. De Stichting Madonna fuseerde later met een aantal andere organisaties en werd Stichting Welzijn. Bij MAX waren op dat moment drie jongerenwerkers en een beheerder (allen betaalde krachten) werkzaam. In 2005 besloot Stichting Welzijn dat de aanpak van het jongerenwerk wijkgericht moest gaan worden en dat MAX haar deuren moest sluiten. Een aantal vrijwilligers hebben toen besloten om als particulier initiatief verder te gaan met de meest succesvolle activiteit: de MAX Partynights. In 2008 is hieruit Stichting MAX ontstaan, met twee van de drie coördinatoren als oprichters/bestuursleden.

In de loop der jaren is het activiteitenaanbod flink uitgebreid, en in augustus 2012 heeft de stichting het beheer van het pand overgenomen. Dit om de krimp van de jaarlijkse gemeentelijke subsidiebijdrage op te vangen door het verhuren van de verschillende ruimten.

Eind 2014 is een initiatiefgroep onder de vleugels van de stichting begonnen aan het opnieuw opbouwen van jongerencentrum De Tunnel in Boskoop, wat er in heeft geresulteerd dat wij in maart 2016 Jongerencentrum The Cube hebben kunnen openen.

Stichting MAX is voor 100% een vrijwilligersorganisatie en draait op vrijwilligers in de leeftijd van 11 tot 55 jaar.

 

Organisatiestructuur

Met alle nieuwe ontwikkelingen in het vooruitzicht is per 1-12-2014 onder het motto “Klaar voor de toekomst!” de organisatiestructuur van Stichting MAX opnieuw opgezet. Per locatie is een coördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, hierbij ondersteund door teamleiders voor de horeca, activiteiten en promotie. Op deze manier heeft het bestuur de handen wat meer vrij om zich op de stichtingsbrede ontwikkelingen te richten.

Organisatiestructuur_transparant